De schijnwerper op een nieuw jaar? Een jaar vol nieuwe kansen?

Namens Het Blauw Huis, wens ik jou een gezond en gelukkig 2024!

Ik hoop echt dat Het Blauw Huis hiertoe mag bijdragen, net zoals elke bezoeker en ‘kot huisgenoot’ van Het Blauw Huis hier ook aan bijdraagt. Het Blauw Huis kan maar zo zinvol zijn als de mensen er zingeving, betekenis aan geven, in steken, in zoeken …

En hoe moet dat dan?

Iemands aanwezigheid is vaak al betekenisgevend. Er zijn – samen met anderen – betekent voor mensen ‘iets’. Het staat ieder vrij om in te vullen wat dat ‘iets’ kan zijn.
Dat ‘iets’ kan veel vormen of inhouden aannemen. Soms betekent dat:
gezelschap, herkenning, inspiratie, steun, energie, goesting, troost, kennis, plezier, verrassing, creativiteit, rust, pauze …
Iedereen draagt een steentje bij. Vaak zonder het te beseffen.
Aan de tafel bij aanschuiven en onthaald worden door een “Goededag” of door vriendelijke ogen. Een compliment geven. Een verhaal vertellen, een ervaring of een weetje delen. Delen van talenten, kwaliteiten en inzichten… groot en klein. Het zit vaak in kleine dingen. Je bepaalt zelf hoe je wil of kan bijdragen.
Je mag gewoon voor een kop koffie binnenlopen. Zitten in het salon met een boekje of observator zijn van wat er aan ’tafel’ gezegd of gedaan wordt. Je mag deelnemen aan activiteitten, gesprekstafels of ook activiteiten of gesprekstafels zelf aansturen. Hou zeker de agenda in de gaten of volg op de facebook-pagina wat er te doen is.

Verbinding

Verbinding is een basisbehoefte voor ons als mensen. Ergens bij horen, bij iets horen dat groter is dan onszelf, geeft reden van bestaan en inspireert. Het verlaagt ook stress en heeft een bevredigend gevoel.
Het is niet altijd gemakkelijk om je verbonden te zijn of verbindig te vinden. En dat is oké.
In Het Blauw Huis mag je je tijd nemen.
Het is soms een drempel om ergens binnen te wandelen waar je niemand kent. Daar ben je niet alleen in. Uit ervaring mag ik zeggen dat mensen zich fijn onthaald voelen. Je kan natuurlijk ook in je omgeving kijken of iemand mee wil gaan.

Naast de verbinding met anderen, kan er ook het verlangen zijn om je (opnieuw) meer verbonden te voelen met jezelf. Het kan heel goed zijn dat je als mantelzorger ‘vergat’ dat je naast mantelzorger ook nog andere rollen hebt en vooral ook gewoon ‘ik’ wil zijn, met eigen noden en behoeften. Ook kan de verbinding met jezelf wat ‘onderbroken’ worden doordat je niet meer beroepsactief bent, omwille van een pensioen, omwille van ziekte of omdat je afscheid moest nemen van een geliefde.

Soms helpt het om je ‘ruimte’ te vergroten en (opnieuw) andere mensen te ontmoeten in Het Blauw Huis
Soms kan het helpend zijn om samen met een ouderencoach te kijken naar dat waar je tegenaanloopt, wat je hindert of je bezig houdt en vooral om samen met jou te kijken naar wat er binnen jouw mogelijkheden ligt om hier verandering in te brengen, om te zoeken naar waar voor jou kansen liggen om (opnieuw) deuren te openen in je huidige situatie.
Je mag steeds vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen voor een coachingsgesprek of – traject.
Houd de agenda in de gaten voor groepstrajecten. Je mag ook steeds je gegevens nalaten zodat je kan worden opgenomen in mailinglijst voor de nieuwsbrief. (Je bent ook altijd vrij om uit te tekenen)

In verandering

Het is geen nieuws als ik schrijf dat de wereld in verandering is. Dat is ze altijd al geweest, dat klopt.
En toch zou een mens ‘angstig’ kunnen worden in de wereld waarin we ons bevinden; oorlogen, wij/zij-polarisatie, digitalisering en al wat daarbij komt kijken, nieuws of fake-nieuws, ziek-zijn, stijgende prijzen, het klimaat…
Of zorgen hebben over de veranderingen in jouw leven, omgeving?
Het vraagt alertheid om je niet te laten vangen door ‘angst’. Je hoort wel eens zeggen ‘Wat kan je eraan doen?’ of ‘Er is toch niks wat we kunnen doen’. Maar is dat zo?
Durf de dingen in vraag te stellen en je af te vragen ‘Is dat zo?’ of ‘Moet dat zo?’
Durf je te richten op dat waar je invloed op hebt, vergroot dat waar je wel invloed op hebt.
Durf mensen te ontmoeten en durf te kijken naar jouw verlangens, dromen, talenten, krachtbronnen.
Die zijn er altijd.
In Het Blauw Huis zetten we daar graag de schijnwerper op, zoeken we naar de gouden randjes, gaan we in de zon staan (om ook de schaduw te kunnen respecteren). We doen dit omdat we geloven dat het inzettten en waarderen van ieders kwaliteiten, talenten, inzichten en evaringen mensen (jong, ouder en nog ouder) doet groeien en energie vrijgeeft. Het voedt onze veerkracht en is zeker helpend in een wereld, omgeving in verandering, maar zeker in het dagdagelijks leven.

Pak de kansen op verbinding, inzetten en versterken van je talenten, het realiseren van dromen en doelen en neem het roer van je eigen leven in handen.

Hartegroet
Ann

Ouderencoach en bezieler van Het Blauw Huis

Close Menu