Nieuw mantelzorgplan biedt extra ondersteuning voor mantelzorgers

In het eerste plan werd er werk gemaakt van het wettelijk statuut van de mantelzorger en om mantelzorg uit te onbekendheid te halen. Immers veel mensen nemen een rol als mantelzorger op, maar geven zichzelf daarom niet de naam van mantelzorger. Mantelzorg is iets wat mensen ‘overkomt’ als partner, kind, broer of zus… je doet dat gewoon, toch?

Het was ook maar omdat ik de studie ‘Ouderencoach’ volgde en ik mij verdiepte in het thema ‘mantelzorg’ omwille van mijn bachelorproef dat ik mij realiseerde dat ik als jonge vrouw, moeder van twee kleine kindjes al mantelzorger was geweest van mijn echtgenoot na zijn zwaar verkeersongeval. Dat ik ondertussen mantelzorger was geworden van mijn zorgbehoevende ouders, werd mij ook toen maar echt duidelijk.

Want zo gaat dat in de praktijk: zorg overkomt je, zorg dient zich aan.


Ondertussen is er heel wat gebeurd. Mijn man herstelde zich na een goede 10 jaar en de zorg voor mijn ouders werd groter. Tijdens de pandemie werd mij erg duidelijk hoe belangrijk mantelzorg was voor mijn ouders en ook wat de impact was op mijn leven. Ik had gelukkig ook een werkgever die begripsvol was en kon ik zorgverlof nemen. Aan de andere kant betekende niet gaan werken en weinig ‘sociaal’ leven ook voor mij dat mijn wereld soms ook erg klein was en dat ik mij soms ook echt alleen voelde. Mantelzorg opnemen is één, het volhouden is iets anders. Je hebt immers meerdere rollen in het leven. Zo wil je ook graag moeder, partner, vriendin, zus, collega, lezer, wandelaar zijn… en je hebt ook passies, verlangens, dromen, noden en behoeften. Soms heel simpel “rust” en soms veel minder simpel “ik wilde dat mijn moeder zich rustiger kon voelen”.

Ik ben dan ook erg benieuwd naar hoe men mantelzorgers enerzijds meer wil ondersteunen en anderzijds meer wil betrekken, erkennen als partner. Het nieuwe mantelzorgplan wil hier werk van maken.

Hoe dan ook als mantelzorger heb je ook een stem, een visie, competenties die je kan inzetten in je rol als mantelzorger, maar ook in het zorgen voor jezelf. Ik heb zelf ondervonden dat het niet altijd gemakkelijk is om hier zelf in te geloven of het te doen. Om in dialoog te gaan met je omgeving of met de andere zorgpartners. Als seniorenconsulent, ouderencoach en vooral als mantelzorger wil ik samen met jou kijken wat jouw krachten, mogelijkheden, talenten en kwaliteiten zijn om zelf in je kracht te kunnen staan. Misschien heb je zin om dit samen met mij te onderzoeken, aan te spreken? Neem gerust contact op met mij voor een kennismakinggesprek. Samen weten en kunnen we meer toch?

Hartegroet

Ann

Close Menu