Als je leeftijd een hinderpaal wordt: hoe ga je om met discriminatie?

Wist je dat ruim 1 op de 7 vijfenvijftigplussers aangeeft al slachtoffer te zijn geweest van discriminatie op basis van zijn of haar leeftijd?

Wie iemand ongelijk behandelt omwille van zijn leeftijd maakt zich schuldig aan leeftijdsdiscriminatie. Het gaat om ongelijke behandeling op vlak van wonen, werken, verzekeringen, studeren, vrijetijdsbeleving en meer. Jong en oud kunnen hiervan slachtoffer zijn. Zo kan je bijvoorbeeld als 18-jarige geweigerd worden door een verhuurder, als 50’er niet in aanmerking komen voor een job of een hogere autoverzekeringspremie moeten betalen op je 65ste. Maar leeftijdsdiscriminatie kan soms ook meer verdoken zijn of minder expliciet. Zo kan het zijn dat mensen je niet of minder betrekken omdat je wellicht toch niet ‘mee’ bent, of dat je het gevoel hebt dan mensen je niet ernstig nemen.

Ouderen worden vaak eenzijdig en negatief bekeken.
Ik hoef u niet te vertellen dat de negatieve visie waarbij ouderen allemaal over dezelfde kam worden geschoren compleet verkeerd is. De doelgroep ‘ouderen’ is erg divers en mensen zijn meer dan ‘ouder’. Doorheen een mensenleven nemen we allemaal diverse rollen op ons. Naarmate mensen ouder worden kunnen zij terugvallen op heel wat ervaring. Trouwens we zien vaak dat ouderen niet minder engagement opnemen. Denk maar aan al de helpende handen bij de opvang van kleinkinderen en in het vrijwilligerswerk. Ouderen willen ook steeds meer deze opgedane kennis en ervaring delen met jongere mensen en zijn een bron van talenten en kwaliteiten.

Maar wat doe je als je zelf te maken hebt met leeftijdsdiscriminatie?
Uiteraard is het belangrijk om elke vorm van discriminatie te melden. Je kan dit doen bij Unia op het gratis nummer 0800 12 800 of op een lokaal meldpunt. Meer info vind je op de website Unia.be.

Opkomen voor jezelf.
Het is belangrijk om zelf te reageren, om in dialoog te gaan met de ander.
Dat is niet altijd gemakkelijk. Weet dat je hierin niet alleen bent. Er zijn wel meer mensen die het lastig vinden om zich assertief op te stellen of om anderen te begrenzen uit angst voor de reactie. Wil je graag leren om jezelf meer assertief op te stellen, op te komen voor jezelf? Binnenkort ben je welkom op de ‘Universiteit van Het Blauw Huis’ en haar eerste workshops ‘Liever assertiever’. Houd alvast de kalender in de gaten of geef een seintje dat we jou mogen uitnodigen of informeren. Want voor Het Blauw Huis is iedereen van belang en daar zorgen we samen voor.

Bron: Inneke De Corte en SeniorenNet voor hun artikel https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/292/als-je-leeftijd-een-hinderpaal-wordt-hoe-ga-je-om-met-discriminatie

Close Menu