Het grijze goud

“We hebben een totaal verkeerd beeld van waar ‘ouderen’ toe in staat zijn”, zegt Harold Polis in Weliswaar nr 145. “De vergrijzing biedt ons een unieke kans om de vernieuwing van de welzijnszorg, en bij uitbreiding van de hele welvaartsstaat op mensenmaat te bedenken en uit te voeren. Sociale innovatie is ons grijze goud.” Daarmee sluit hij zijn opiniestuk af. Het Blauw Huis wil hieraan meewerken, vanuit een waarderende benadering van mensen.

Close Menu